မင္းအတြက္ေရး     - ညီညီသြင္၊ ရဲရဲ၊ ဟိန္းေဇာ္

ဆုိ      - R ဇာနည္
ေန ့တိုင္း အခ်ိန္ရွိတိုင္း သတိရတယ္ ငါ့ရဲ ့စိတ္က မင္းေလးကိုပဲ
ညတိုင္း အိပ္မက္ကေလးမ်ားထဲမွာ မင္းရဲ ့အရိပ္နဲ ့အိပ္စက္ေနခဲ့
မင္းမွမင္းပဲအခ်စ္ေရ တၿခားတစ္ေယာက္အစားထိုးမရေအာင္
တမ္းတမ္းစြဲၿပီး ခ်စ္မိေနခဲ့တယ္ ကိုယ္တိုင္မွားယြင္းခဲ့တာ သိနားလည္
ငါ့စိတ္ထဲက ေမ့လိုက္ခ်င္ခဲ့
(ငါ့ရဲ ့အခ်စ္တို ့မင္းေလးၿပစ္မယူနဲ ့ ဒူးေထာက္အရံႈးေပးမင္းကို
ခ်စ္ေနမယ္ ငါ့ရဲ ့/ရင္ထဲက အခ်စ္ေတြလည္း မင္းအတြက္ပဲ)
ေန ့တုိင္း ရင္ခုန္တမ္းတမိတယ္ မင္းရဲ ့စိတ္နဲ ့ငါ့ရဲ ့ကိုယ္ပဲ
မွားယြင္းခဲ့တဲ့အၿပစ္ရယ္ စြန္ ့လႊတ္ေဝးလြင့္မႈရယ္
အိပ္မက္ကေလးပဲၿဖစ္ပါရေစေတာ့ကြယ္
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s